Om Gårdsjö lantgård

Gårdsjö ligger vid Vansjö, norr om Morgongåva i Heby kommun och är en typisk, svensk lantgård. De flesta husen på gården inklusive huvudbyggnaden är från 1800-talets mitt och är fina exempel på svensk landsbygdsbyggnation, faluröda med vita knutar. Tidigare var det en traditionell gård med först mjölkkor och sedan svinuppfödning och spannmålsproduktion. En stor del av arealen består av skogsmark. Gården har varit i familjens ägo i tre generationer och sedan 2007 står älgparken för den övervägande delen av gårdens verksamhet.

ingang